06.10.2011

Vyšetření muže

Základním vyšetřením plodnosti muže je vyšetření spermiogramu. Pokud výsledky nejsou dobré, následují další vyšetření s cílem objasnit příčinu narušení plodnosti a navrhnout přiměřenou léčbu.

Vyšetření spermiogramu

Toto vyšetření mělo být vykonáno jako první u každého páru, kterému se nepodařilo počít počas jednoho roku nechráněného pohlavního styku. Příčinou je relativní dostupnost a neinvazivnost vyšetření, a zároveň vysoké procento případů neplodnosti způsobených mužským faktorem, tedy zhoršenými parametry spermiogramu.

Jde o mikroskopické vyšetření vzorky ejakulátu. Hodnotí se počet spermií v jednom mililitru, dále jejich pohyblivost a tvar. Výrazné narušení kteréhokoliv z uvedených parametrů upozorňuje na poruchu plodnosti muže.

Spermiogram se s věkem muže může výrazně zhoršovat. Proto ani muži, kteří už dítě zplodili, nemohou spoléhat na to, že jejich plodnost zůstane zachována. Při sekundární neplodnosti (problém s opakovaným početím) je proto důležité nezanedbat toto základní vyšetření.

Praktický průběh vyšetření

Na vyšetření spermiogramu Vás může doporučit urolog nebo gynekolog Vaší partnerky.

Před samotným vyšetřením sa doporučuje sexuální abstinence po dobu 2-3 dnů.

Následně sa dostavíte na kliniku, kde v diskrétní kabince či na toaletě masturbací získáte vzorek semena, které zachytíte přímo do připravené zkumavky.

Některé kliniky umožňují přinést vzorek z domu. Pokud preferujete tuto možnost, ověřte si předem ve vybrané klinice, jaké podmínky je nutné dodržet.

Obecná doporučení pro odběr v domácím prostředí:
 • i při domácím odběru je potřebné získat ejakulát masturbací (ne orální stimulací ani pohlavním stykem) a zachytit podle možnosti celý objem přímo do připravené nádobky (ne do kondomu - může obsahovat spermicid, který spermie usmrcuje, čím negativně ovlyvní výsledek vyšetření)
 • transport by neměl trvat více než 1-2 hodiny od odběru a okolitá teplota by měla být podobná tělesné teplotě - tedy 20 - 37 stupňů
 • po odběru by měl muž vzorek prohlédnout a zkontrolovat, zda není kapalný
 • je potřebné odsledovat dobu zkapalnění - více nebo méně než 30 minut
 • označení nádobky by mělo obsahovat jméno a příjmení vyšetřovaného, datum a čas odběru, datum PE - poslední ejakulace před tímto odběrem

Možné výsledky vyšetření spermiogramu

 • Aspermie: ejakulát neobsahuje semeno
 • Asthenozoospermie: nízká pohyblivost a/nebo neprogresivní pohyb
 • Azoospermie: semeno neobsahuje spermie
 • Globozoospermie: spermie se zakulacenou hlavičkou a bez akrozomu
 • Hematospermie: semeno obsahuje krev
 • Leucocytospermie (Leukocytospermie): semeno obsahuje bílé krvinky (Leukocyty)
 • Necrozoospermie (Nekrozoospermie): semeno neobsahuje živé spermie
 • Normozoospermie: semeno normálních parametrů
 • Oligozoospermie: nízká koncentrace spermií
 • Teratozoospermie: nízký počet morfologicky normálních spermií
Hodnocené parametry:
 • množství (objem) ejakulátu a koncentracia spermií
 • vitalita spermií, t.j. rychlost a charakter pohybu
 • rozlísení živých a mrtvých spermií
 • morfologické vyšetření - tvarové a strukturální změny spermií a dalších útvarů v ejakulátu
 • pH ejakulátu
Kdy je spermiogram normální?

Aby byly hodnoty spermiogramu normální, měl by ejakulát splňovat níže uvedené normy (WHO, 2010).

 • Objem ejakulátu: minimálně 1,5 ml
 • pH: 7,2 - 8,4
 • Koncentrace spermií: minimálně 15 miliónů spermií/ml
 • Celková pohyblivost spermií: minimálně 40% pohyblivých spermií
 • Počet progresivně se pohybujících spermií (WHO třída a+b): minimálně 32%
 • Počet morfologicky normálních spermií: minimálně 4% morfologicky normálních spermií

Další postup

Pokud jsou parametry spermiogramu v normě a příčina neplodnosti není jasná, dále se přistupuje k vyšetřením ženy. I při dobrém výsledku spermiogramu je vhodné jej nejakém čase zopakovat.

Pokud ani vyšetření ženy neodhalí příčinu neplodnosti, mělo by se přistoupit k imunologickému a genetickému vyšetření obou partnerů (viz níže).

Pokud spermiogram není v pořádku, hledá se příčina narušení plodnosti - muž podstupuje další vyšetření. K zlepšení kvality spermií často pomůže úprava životosprávy - viz článek Kvalita spermií.

Zajímavosti

Podle některých výzkumů až 30% mužů s normálními parametry spermiogramu může mít přesto problémy s plodností, a naopak mnoho mužů s nedostatočnými výsledky v tomto vyšetření dokáže zplodit potomka přirozenou cestou (tu předpokládáme, že otcovství těchto mužů bylo skutečně potvrzeno genetickou analýzou).

Nejpravděpodobnější příčinou tohoto rozporu je skutečnost, že parametry spermiogramu mohou mezi jednotlivými vyšetřeními výrazně kolísat pod vlivem stresu, teploty, hormonálních výchylek a podobně.

Ani muži s dobrým výsledkem spermiogramu by proto v čase, kdy se snaží zplodit potomka, neměli zanedbávat zdravou životosprávu, pitný režim a pohyb. Měli by také omezit konzumaciu alkoholu a kofeínu, a NEKOUŘIT!

Vyšetření moči

Toto vyšetření může pomoci odhalit zánět močových cest či předstojné žlázy (prostaty), případně některá další onemocnění, která mohou negativně ovlivnit plodnost muže (například cukrovka).

Hormonální vyšetření

V pozadí některých případů zhoršené tvorby spermií může být hormonální příčina. V odůvodněných případoch je proto vhodné vykonat vyšetření hladin příslušných hormonů a podle výsledku zahájit odpovídající léčbu. 

Nejběžnější hormonální odchylkou u mužů je snížená hladina testosteronu.

Příčinou hormonálních odchylek může být:
 • Nadměrný stres
 • Nedostatek spánku
 • Nadváha až obezita - tělesný tuk produkuje estrogeny, které potlačují funkci testosteronu. S nadváhou také stoupá riziko cukrovky, zvyšuje se teplota v šourku a narůstá riziko poškození (fragmentace) DNA v spermiích.
 • Nedostatek fyzické aktivity - nejnovější výzkumy vědců z Columbia University dokazují, že protein osteokalcin, který produkují kostní buňky, reguluje hladinu testosteronu u mužů. Kostru tedy můžeme pokládat za žlázu s vnitřním vylučováním. Je to pravdepodobně klíčový mechanizmus propojení mezi fyzickou aktivitou (která stimuluje svalstvo a kostru) a hladinou testosteronu u mužů. Podobná souvislost u žen se neprokázala.
 • Faktory životosprávy - konzumace alkoholu (zejména tvrdý alkohol a pivo), kávy, kouření, nadměrný příjem jednoduchých sacharidů, nedostatek živin, konzumace průmyslově produkovaných bílkovin, především kuřecího masa (bývají dopovány hormony estrogenového typu), konzervanty a "éčka" - všechny tyto položky mohou narušovat hormonální rovnováhu mužů v neprospěch testosteronu.
 • Nedostatok vitaminu D a zinku - může způsobit snížení hladiny testosteronu a neplodnost.

Imunologické vyšetření

V některých případech je neplodnost způsobena autoimunními onemocněními. Imunitní systém může vytvářet protilátky proti vlastním spermiím. Příčinou může být infekční onemocnění močovo-pohlavního systému (zánět semenníků při kapavce, příušnicích), nebo stav po úrazu semenníků.

Protilátky navázané na hlavičkách spermií pak nedovolují splynutí spermie s vajíčkem, čím brání oplodnění. Při běžném vyšetření vypadají takto "napadnuté" spermie často celkem zdravé a protilátky na nich navázané odhalí jen speciální test.

Pokud se stav nezlepší po přeléčení infekce, problém lze obejít technikou asistované reprodukce – mimotělovým oplodněním pomocí umělého vpravení spermie do vajíčka (IVF-ICSI), někedy stačí i nitroděložní inseminace (IUI) po speciální úpravě semena.

Další vyšetření

K dalším možným vyšetřením neplodného muže patří:
 • genetické vyšetření (vyšetření z krve) - sleduje se přítomnost známých genetických odchylek, které mohou způsobovat potraty nebo genetickou zátěž potomstva
 • biopsie semenníku - odběr vzorku tkaniva semenníku a jeho následné vyšetření pod mikroskopem
 • krvní obraz - vyšetření zaměřené na odhalení dalších skrytých problémů
Autor článku:
Ing. Helena Bieliková, Fertility konzultant

Zdroje:
http://www.neplodnost.org
http://www.healingcare.info/infertility-treatment/procedures/spermiogram
http://www.osel.cz/index.php?clanek=5563
http://www.sexuologie-brno.cz/Spermiogram-vysetreni-a-lecba

Zasílat novinky na e-mail