10.10.2011

Vyšetření ženy

ilustrativní obrázek

Nejběžnější příčiny selhání plodnosti ženy jsou poruchy ovulace, hormonální nerovnováha, neprůchodnost vejcovodů, problémy se zahnízděním zárodku nebo poruchy imunity. Významným činitelem jsou i psychogenní faktory a metabolická onemocnění.

Vyšetření ovulace

Ovulace znamená uvolnění zralého vajíčka z folikulu ve vaječníku. Dochází k ní přibližně mezi 9. a 20. dnem menstruačního cyklu, v závislosti od pravidelnosti a obvyklé délky cyklu. Ovulace je nevyhnutným předpokladem otěhotnění.

V první fázi menstruačního cyklu jsou dominantní hormóny estrogeny, které stimulují růst děložní sliznice a vývoj folikulu. Těsně před ovulací prudce narůstá hladina luteinizačního hormonu, který ukončí dozrávání vajíčka a vyvolá ovulaci. Po ovulaci se ze zbytků folikulu zformuje takzvané žluté tělísko (corpus luteum), které uvolňuje hormon progesteron.

Pokud nedojde k otěhotnění, přibližně 10 až 16 dní po ovulaci žluté tělísko odumírá (délka této fáze je pro každou ženu poměrně stabilná), produkce progesteronu ustane a dochází k menstruaci.

Na důkaz ovulace slouží několik metod:

Metoda Popis Výhody Nevýhody
Měření bazální teploty Symptotermální metoda sleduje kolísaní bazální teploty ženy v průběhu menstruačního cyklu pod vlivem hormonálních změn. Důkazem ovulace je nárůst teploty o 0,3 až 0,8 stupně, který trvá cca. 9-16 dní po ovulaci. Příčinou je uvolňování progesteronu ze žlutého tělíska po ovulaci.
V případě otěhotnění bazální teploty zůstávají zvýšené, v opačném případě teploty klesnou a dojde k menstruaci.
Neinvazivní a nenáročná samovyšetřovací metoda, pomáhá určit různé poruchy hormonální regulace včetně poruch funkce štítné žlázy. Možnost včasné detekce těhotenství.
Bazální teplota potvrdí ovulaci až zpětně, nicméně při sledování všech znaků plodnosti v rámci STM je možné ovulaci i předvídat. Metoda vyžaduje důslednost.
Ženy s nepravidel-
ným cyklem mohou mít problém určit ovulaci i při  důsledném měření.
Vyšetření hormonů z krve
Stanovení hladiny progesteronu vyšetřením z krve. Odběr sa vykonává přibližne v polovině luteální fáze (cca. týden před očekávanou menstruací). Přítomnost progesteronu potvrzuje ovulaci.
Kvalitativní i kvantitativní vyšetření - možnost určení přesného množství progesteronu.
Vyšetření je jednorázové, zjistí hormonální hladiny v jednom dni jednoho cyklu, nevypovídá o dalších cyklech. U žen s velmi nepravidelným cyklem se nemusí vystihnout optimální období po ovulaci.
Histologické vyšetření vzorky endometria
Děložní sliznice podstupuje pod vlivem progesteronu charakteristické mikroskopické změny, které dokazují přítomnost ovulace. Tyto změny nazýváme sekrečními, a souvisejí s přípravou endometria na přijetí oplodněného vajíčka.
Vyšetření může odhalit a odstranit případné další příčiny neplodnosti - polypy, překážky v dutine dělohy a pod.
Vyšetření je invazivní, jednorázové, a nesleduje vývoj hormonálních hladin v průběhu cyklu. Po odběru může dojít k mírnému krvácení.
Ultrazvukové vyšetření
Vaginální ultrazvuk umožňuje gynekologovi monitorovat růst folikulů a určit pravděpodobný den ovulace.
Zároveň je možné vyšetřit výšku a charakter děložní sliznice, a odhalit přítomnost cyst, myomů či polypů.
Poměrne přesné určení počtu a velikosti folikulů.
Mírně invazivní vyšetření, vykonávané výhradně v ordinaci gynekologa.
Ovulační testy na určení hladiny LH v moči
Testovací proužky fungují na podobném principu jako domácí těhotenský test.
Přibližne 1 až 3 dny před ovulací hladina LH prudce stoupne, a tento nárůst způsobí změnu zbarvení proužku.
Rychlý test v domácím prostředí, určení plodných dnů ještě před ovulací - vhodné pro správné načasování pohlavního styku.
Metoda není přesná, přítomnost LH není spolehlivou zárukou následné ovulace.

Vyšetření průchodnosti vejcovodů

Neprůchodnost vejcovodů je poměrně závažnou překážkou pro přirozené otěhotnění. Zhoršenou průchodnost vejcovodů nejčastěji způsobují gynekologické záněty, endometrióza, srůsty po operacích v malé panvi, zánětlivá onemocnění střev, nebo křečovité stažení svalů kolem vejcovodů vlivem stresu, sedavého zaměstnání a nedostatku vhodného pohybu.

 • Úplná neprůchodnost způsobí, že vajíčko zůstává v břišní dutině nebo uvízne ve vejcovodu, a spermie neprojdou vejcovodem k vajíčku. 
 • Částečná neprůchodnost umožní přechod drobných spermií k vajíčku, ale vajíčko neprojde zůženým místem do děložní dutiny a zůstává v břišní dutině, nebo uvízne ve vejcovodu. Tak dochází k mimoděložnímu těhotenství, které - pokud pokračuje ve vývinu - je vážnou hrozbou pro zdraví ženy a vyžaduje okamžitý zásah. V skorých stádiích postačuje medikamentózní léčba, později je už nutný operativní zákrok.
Možnosti vyšetření průchodnosti vejcovodů:
Metoda Popis Výhody Nevýhody
hystero-salpingografie Průchodnost vejcovodů se sleduje pomocí speciální kontrastní látky, která je zavedena přes vaginu. Pohyb tekutiny zaznamenává přístroj citlivý na röntgenové nebo fluorescenční záření.
Nejméně invazivní metoda zjišťování průchodnosti vejcovodů.
Ozáření röntgenem (neplatí pro fluorescenční kontrastnou látku).
hysteroskopie Zavedení optického přístroje do děložní dutiny za účelem odhalení patologických změn souvisejících s neplodností. Neslouží na zjištění průchodnosti vejcovodů, ale často se vykonává současně s laparoskopií.
Vizuální vyšetření stavu děložní dutiny   s možností odběru vzorku sliznice.
Možnost okamžitého odstranění mechanických překážek v děložní dutině - polypy, přepážky.
Středně invazivní zákrok, riziko následních komplikací je malé.
laparoskopie Mikrochirurgický úkon je obvykle vykonáván v celkové anestezi. Do břišní stěny sa vykonají tři malé řezy (obvykle jeden v oblasti pupku a dva v oblasti slabin), kterými se zavede do břišní dutiny speciální přístroj - laparoskop. Sleduje se přechod vstříknuté kontrastní směsi vejcovody.
Přesné zjištění stavu vejcovodů, vaječníků a břišní dutiny. Možnost odběru vzorku tkaniva, a okamžité nápravy některých problémů.
Invazivní zákrok, hrozí operační a pooperační komplikace, riziko infekcí, srůstů a rozšíření ložisk endometriózy.

Hormonální vyšetření

Vyšetření hladiny hormonů v krvi je důležitou součástí diagnostiky neplodnosti. Obvykle se určují hladiny těchto pohlavních hormonů:

 • estradiol (estrogeny)
 • progesteron
 • folikulostimulační hormon (FSH) a luteinizační hormon (LH)
 • prolaktin
 • testosteron

Je vhodné zároveň vyšetřit i hladinu hormonů štítné žlázy, které při nerovnováze způsobují snížení plodnosti.

Další vyšetření ženy

K vyšetřovacím metodám dále patří:

 • mikrobiologické vyšetření (vyšetření z krve, moči a poševního stěru) - sleduje se výskyt infekcí v močovém alebo pohlavním ústrojí, které bez přeléčení mohou způsobovat neplodnost alebo potraty (chlamydie, mykoplazmy, ureaplazmy, toxoplazmóza a jiné)
 • imunologické vyšetření (vyšetření z krve a někdy i z poševního stěru) - sleduje se přítomnost protilátek proti spermiím, zárodku, zvýšená buněčná imunita, autoimunní poruchy a poruchy sráženlivosti krve, které mohou způsobovat opakované potraty v prvním trimestru
 • genetické vyšetření (vyšetření z krve) - sleduje se přítomnost známých genetických odchylek, které mohou způsobovat poruchy sráženlivosti krve, potraty nebo genetickou zátěž potomstva

Další postup

Vyšetření jsou v pořádku

Pokud jsou všechna vyšetření v pořádku, i spermiogram partnera je v normě, a páru se stále nedaří otěhotnět, situace je hodnocena jako "neplodnost z nezjištěných příčin".

Reálně sa za tím může skrývat:

 • hormonální nerovnováha nezachytitelná obvyklými vyšetřovacími metodami - např. po užívání hormonální antikoncepce
 • zvýšená zátěž organismu toxiny
 • nutriční nedostatky způsobené nesprávným stravováním, poruchami vstřebávání nebo užívání léků
 • nedostatečné prokrvení dělohy a vaječníků
 • svalové a nervové blokády v oblasti pánve, způsobené stresem, sedavým zaměstnáním, úrazy, operacemi a pod.
 • oslabení pánevního dna
 • narušená funkce orgánů spolupracujících s reprodukční soustavou - plíce, ledviny, játra, trávící soustava
 • psychosomatické příčiny neplodnosti

V těchto případech často pomáhá celostní přístup, který nesleduje jen symptomy, ale pomáhá obnovit celkovou rovnováhu organismu. Víc v článku Celostná léčba neplodnosti.

Vyšetření nejsou v pořádku


Klasická medicína Alternativní medicína
problémy s ovulací indukce ovulace pomocí syntetických hormonů (Clostilbegyt)
podpora ovulace pomocí zdravotního cvičení, bylín, úpravou stravy, nasazením výživových doplňků a j.
neprůchodnost vejcovodů umělé oplodnění
snaha o zprůchodnění vejcovodů - obklady s ricinovým olejem, cvičení na pánevní dno, mobilizace a j.
hormonální nerovnováha
nasazení syntetických hormonů podle druhu problému
obnovení rovnováhy zevnitř pomocí úpravy stravy, bylin, detoxikace, cvičení a j.
infekce
nasazení antibiotik
podpora vlastní imunity organismu, detoxikace, úprava stravy, byliny a výživové doplňky
imunitní problémy (imunitní reakce na sperma, zárodek a j.)
metody: pohlavní abstinence na uklidnění imunity při lokální reakci na sperma, léky na snížení sráženlivosti krve, malé dávky imunosupresiv, intrauterinní inseminace nebo mimotělové oplodnění
stabilizace imunity, vyloučení případné potravinové alergie, zlepšení stavu střeva,  ledvin a j.
zvýšená sráženlivost krve
nasazení léků na ředění krve (Anopyrin, Fraxiparin a j.)
obnovení acidobázické rovnováhy, detoxikace, zlepšení funkce jater, byliny, výživové doplňky a j.

Autor článku:
Ing. Helena Bieliková, Fertility konzultant

Zasílat novinky na e-mail