06.10.2011

Typy a příčiny neplodnosti

Možných príčin neplodnosti je mnoho, a moderná veda každým dňom prináša nové poznatky v oblasti reprodukčnej medicíny, či už ide o hľadanie príčin alebo nové spôsoby riešenia neplodnosti. Mnohé však zatiaľ stále zostáva neobjasnené.

Typy neplodnosti

 • Sterilita
  počatie je z medicínskeho hľadiska úplne vylúčené, napríklad z dôvodu chirurgického odňatia pohlavných orgánov.
 • Neplodnosť
  znížená alebo chýbajúca chopnosť počať a donosiť dieťa.
 • Primárna neplodnosť
  absencia počatia počas jedného roka nechráneného pohlavného styku.
 • Sekundárna neplodnosť
  nemožno dosiahnuť opätovné počatie počas jedného roka nechráneného pohlavného styku u páru, ktorý už v minulosti prekonal tehotenstvo (ukončené pôrodom alebo potratom). V prípade, že predchádzajúce tehotenstvo bolo s iným partnerom, nejedná sa o sekundárnu neplodnosť.
 • Opakovaný potrat
  niektoré ženy dokážu počať pomerne ľahko, ale opakovane potrácajú, a sú teda považované za neplodné. Ich diagnóza má názov habituálny potrat, a príčinou môžu byť genetické poruchy, imunitné problémy, zvýšená zrážanlivosť krvi alebo iné zdravotné komplikácie.

Príčiny primárnej a sekundárnej neplodnosti sú obvykle podobné, a preto je podobná aj liečba. Niektoré príčiny, ako vrodené deformácie maternice u ženy alebo azoospermia (žiadne spermie v ejakuláte) sú pri druhotnej neplodnosti menej časté.

Približne 20% žien aspoň raz za život bojuje s problémom sekundárnej neplodnosti. Sekundárna neplodnosť sa pravdepodobne vyskytuje častejšie ako primárna. Príčinou sekundárnej neplodnosti môžu byť komplikácie súvisiace s predchádzajúcim pôrodom alebo potratom.

Odhaduje sa, že 10 až 20% párov nedokáže otehotnieť počas jedného roka nechráneného pohlavného styku.

Príčiny neplodnosti

Súčasné štatistiky ukazujú, že približne 30 – 40% prípadov neplodnosti spôsobujú mužské faktory, 40 – 50% zapríčiňujú ženské faktory, a zostávajúcich 10 – 30% prípadov neplodnosti spôsobuje vzájomná kombinácia týchto faktorov, alebo nezistené príčiny.

Príčiny u obidvoch pohlaví

Príčiny neplodnosti spoločné pre mužov a ženy:

 • Genetické faktory – určité odchýlky v genóme partnerov môžu spôsobiť úplnú neplodnosť, alebo opakované potraty.
 • Všeobecné faktoryneoptimálna životospráva (nadmerná konzumácia alkoholu, zlé stravovanie, nedostatok živín dôležitých pre plodnosť, nedostatok pohybu, nadmerný stres, nepravidelný spánok) alebo systémové ochorenia (diabetes, ochorenia štítnej žľazy, nadobličiek či obličiek).
 • Hypotalamo-hypofyzárne faktory – Kallmannov syndróm, hyperprolaktinémia (zvýšená hladina prolaktínu), znížená funkcia hypofýzy.
 • Imunitné faktory – imunitný systém môže narušovať vývoj vajíčok a spermií, brániť postupu spermií k vajíčku, alebo napádať zárodok.
 • Faktory prostredia – toxíny z lepidiel, organických rozpúšťadiel, chemických popraškov a pesticídov, cigaretový dym (fajčiari majú o 60% vyššie riziko neplodnosti ako nefajčiari, fajčenie tiež znižuje pravdepodobnosť úspechu metód asistovanej reprodukcie).
 • Pohlavne prenosné choroby.

Špecifické príčiny u žien

Podmienky úspešného počatia u ženy sú: vyvážené hladiny hormónov, nechránený pohlavný styk približne v čase ovulácie, spojenie spermie a vajíčka vo vajcovode, a uchytenie zárodku v maternici.

K špecificky ženským príčinám neplodnosti patria:
 • problémy s ovuláciou – nedozrievanie vajíčok, polycystické ováriá, nedostatočná kvalita vajíčok;
 • nepriechodnosť vajíčkovodov – následok prekonaných infekcií, endometriózy, pooperačných zrastov, alebo dôsledok predchádzajúceho podviazania vajíčkovodov;
 • faktory súvisiace s vekom – zníženie kvality vajíčok, zvýšený počet genetických mutácií;
 • problémy s maternicou – deformity, myómy, infekcie, nedostatočná výstielka;
 • poruchy hormonálnej regulácie – nedostatok alebo nadbytok estrogénov, nedostatok progesterónu (zlyhanie žltého telieska), nízka hladina LH a FSH, nadbytok prolaktínu, nadbytok testosterónu; nerovnováha hormónov štítnej žľazy
 • nadváha alebo podváha – optimálne BMI pre počatie je 20 až 35. Nižšia aj vyššia hmotnosť môže narušovať hormonálnu rovnováhu a plodnosť;
 • poruchy zrážanlivosti krvi – zvýšená krvná zrážanlivosť spôsobuje tvorbu krvných zrazenín v placente, a môže byť príčinou opakovaných potratov. Môže byť vyvolaná genetickými faktormi, chybami v stravovaní, nedostatkom pohybu, hormonálnou nerovnováhou (nadbytok estrogénov) alebo narušením funkcie pečene.

Prípady neplodnosti spôsobené absenciou ovulácie sú obvykle riešené medikamentózne podaním injekcie syntetického FSH alebo tabletkou Clomidu (klomifen citrát), ktoré stimulujú dozrievanie vajíčok vo vaječníkoch.

Endometrióza môže narušiť plodnosť niekoľkými spôsobmi – znižuje kvalitu vajíčok, ložiská na vaječníkoch môžu brániť ovulácii, zrasty vo vajíčkovodoch bránia transportu spermií a vajíčka, podráždený imunitný systém môže napádať spermie alebo zárodok. Niektoré výskumy uvádzajú, že až 50% neplodných žien má endometriózu, a 50% žien s endometriózou je neplodných.

Špecifické príčiny u mužov

Hlavnou príčinou mužskej neplodnosti je nízka kvalita semena. Normálne semeno obsahuje 60 až 120 miliónov spermií na ml, s motilitou 80 až 90%.

Pre mužskú plodnosť je dôležitá dostatočná hladina testosterónu, ktorá podmieňuje správny vývoj spermií. Hladinu testosterónu môže negatívne ovplyvniť nadváha (spôsobuje nadbytok estrogénov a nedostatok testosterónu), nedostatok niektorých živín, nedostatok pohybu, stres a i.

K špecificky mužským príčinám neplodnosti patria:
 • prekonané infekčné ochorenia, či už celkové (mumps) alebo lokálne (zápaly mieška a semenovodov) – následkom môže byť produkcia poškodených spemií, alebo úplné zastavenie spermatogenézy,
 • nepriechodnosť semenovodov spôsobená úrazmi, operáciami v oblasti malej panvy (pruh) alebo zápalmi,
 • varikokéla – rozšírenie ciev okolo semenovodov, bola zistená u 41% neplodných mužov,
 • iné formy narušenia funkcie ciev v oblasti pohlavných orgánov a následné prehrievanie alebo nedostatočné prekrvenie semeníkov.

Kombinovaná neplodnosť

V niektorých prípadoch sú obaja partneri neplodní alebo majú zníženú plodnosť, a neplodnosť páru je kombináciou týchto okolností.

V ďalších prípadoch je príčina neplodnosti páru imunologická alebo genetická. Je možné, že každý z partnerov je sám osebe plodný, ale nedokážu počať spolu bez asistencie.

Neobjasnená neplodnosť

Až u 20% neplodných párov sa nepodarí objasniť príčinu neplodnosti. V týchto prípadoch sa pravdepodobne vyskytujú anomálie, ktoré nie sú odhaliteľné súčasnými vyšetrovacími metódami.

Problém môže spôsobovať:
 • zlé načasovanie ovulácie – vajíčko sa neuvoľní v čase optimálnom pre oplodnenie,
 • znížená kvalita vajíčka – vplyvom zlej životosprávy, niektorých chronických ochorení, endometriózy alebo vyššieho veky ženy môžu mať vajíčka zhoršenú kvalitu, ktorá je nedostatočná pre úspešné oplodnenie,
 • nepriechodnosť vajíčkovodov,
 • spermie nedokážu dosiahnuť vajíčko,
 • dôjde k oplodneniu, ale transport zygoty je narušený,
 • zlyhá uchytenie zárodku,
 • vývoj zárodku je narušený a dochádza k opakovanému neobjasnenému potratu.

Genetická odchýlka spôsobujúca neštandardné spracovanie folátu (kyselina listová), môže u niektorých žien spôsobiť neplodnosť, či zníženú plodnosť.

Súvisiace články:

Zdroje:

http://ezinearticles.com/
http://en.wikipedia.org/

Zasílat novinky na e-mail