10.10.2011

Metody ulehčení porodu

Přehled poloh při porodu, seznam běžných metod na ulehčení porodu, jejich výhody a nevýhody.

Polohy a metody při vaginálním porodu


PRO PROTI
Poloha při porodu v polosedu
 • dá sa v ní setrvat počas celého porodu,
 • umožňuje využití gravitace,
 • zvětšuje rozměry pánevního vchodu,
 • zlepšuje okysličení děťátka.
 • nelze použít, pokud je děťátko v zadním postavení (zádíčka směřují k zádům matky),
 • není vhodná, pokud dítě vykazuje známky stresu (snížená frekvence srdce), pokud má žena vysoký krevní tlak nebo pociťuje zvýšenou bolestivost v křížích a kostrči, které jsou v této poloze více zatížené a stlačené.
Kolmé polohy při porodu
 • díki gravitaci umožňujú využít tlak hlavy (nebo zadočku) děťátka na spodní část dělohy, která se účinněji otevírá,
 • zlepšuje se kvalita stahů a sestup děťátka v 2. době porodní.
 • pokud dojde k spomalení srdeční aktivity dítěte, nelze setrvat v této poloze
Boční polohy při porodu
 • gravitačně neutrální, mohou vyčerpané ženě ušetřit energii,
 • jsou vhodné při obidvoou dobách porodních, 
 • na začátku porodu umožňují správný sestup hlavičky dítěte do panvy,
 • pomohou regulovat tempo porodu, pokud probíhá príliš rychle.
 • nejsou vhodné při pomaly postupujících porodech (žena setrvává v této pozici déle než 1hod. bez známek postupu porodu), nebo pokud je potřebné využít účinky gravitace.
Poloha při porodu na zádech
 • výhodná pro kontrolu průběhu porodu a monitorování stavu novorozence,
 • potřebná v případě, že jsou nutné medicínské zásahy, které v jiné poloze nemohou být vykonány.
 • dochází k stlačení velkých cév těhotnou dělohou, což vede k zhoršení zásobování plodu kyslíkem,
 • znemožňuje rotaci hlavičky ze zadního postavení,
 • tělo nepracuje v souladu s gravitací, porod tedy může vyžadovat od ženy větší úsilí při tlačení,
 • kontrakce jsou vnímány jako častější, bolestivější a méně efektivní.
Rovný sed při porodu
 • je to odpočinková poloha.
 • není vhodná, pokud děťátko vykazuje známky stresu.
Dřep při porodu
 • využívá se především počas druhé doby porodní,
 • rozšiřuje pánevní východ,
 • vyžaduje méně námahy a síly,
 • pomáhá uvolnit pánevní dno,
 • umožňuje lepší zapojení břišního lisu při tlačení, a děťátko je tak efektivněji tlačeno dolů do porodních cest.
 • pri delším setrvání v této poloze může dojít k stlačení cév a nervů pod koleny,
 • po nějakém čase je tato pozice namáhavá, proto by žena měla po 1-2 kontrakcích polohu změnit, například na stoj nebo klek,
 • žena se při této poloze opírá zády o partnera, co může být pro něj namáhavé,
 • pokud žena nemá dostatečnou stabilitu (kvůli únavě, epidurální analgezi, problémům s klouby), tato poloha pro ni není vhodná, nebo by ji měla využít jenom na krátký čas.
Polohy v předklonu s oporou
 • tyto polohy výrazně snižují bolestivost zad a vedou k lepší rotaci děťátka při jeho přechodu panvou, obzvlášť pokud je v zadním postavení,
 • zvětšují pánevní vchod,
 • využívají výhody gravitace,
 • poskytují jednodušší přístup na masáž chrbta,
 • dají se praktizovat vestoje, v sedu na židli, na loptě nebo v pokleku.

Poloha na všech čtyřech
 • dá sa používat počas celého porodu,
 • pomáhá rotaci dítěte ze zadního postavení,
 • snižuje opuch branky, co je otvor, který sa postupně zvětšuje a kterým sa dostává děťátko ven z dělohy do porodního kanálu.
 • žena cítí únavu v pažích, kterou lze zmírnit opřením o polštáře, židli nebo fitloptu.
Asymetrické polohy
 • dají se používat počas celého porodu, zejména při podezření na nesprávné vstupování hlavičky do panvy,
 • cílem je jednostranné zvětšení pánevního východu.
 • překážkou může být epidurální analgeze, která může oslabit končetiny ženy a zhoršit její rovnováhu.
Porodní židle
 • využívá se při druhé době porodní,
 • vzhledem na svislou polohu rodičky lze 100%-ně využít kontrakce a tlačit produktivněji,
 • v této poloze je výrazně větší vnitřní pánevní otvor pro dítě, takže má více prostoru. riziko natržení je menší, děťátko lépe rotuje, rodičce sa dýchá lépe než v lehu.
 • není vhodné dlouhé sezení na porodní židli, protože může dojít k opuchu vnějších rodidiel a k zvýšení rizika poranění.
Porod do vody
 • teplá voda kromě spomínaných relaxačních a uvolňujících účinků  urychluje postup porodu a zmírňuje jeho bolestivost,
 • krček dělohy se otevírá snadněji a rychleji,
 • svalstvo a vaziva jsou uvolněny, porodní cesty se stávají měkké a elastické,
 • porod do vody je pro děťátko šetrnější, protože po narození přichází do příjemného teplého vodního prostředí, které je mu důverně známé z pobytu v děloze.
 • zvýšené riziko infekce, jelikož se voda může znečistit stolicí nebo močí,
 • přístup lékaře k rodičce je omezen.

Další možnosti vedení a ulehčení porodu


PRO PROTI
Císařský řez
 • je to detailně propracovaný postup v medicínsky indikovaných případoch.
 • je to operace s možnými komplikacemi, a s větší zátěží na organismus ženy,
 • děti vybrané císařským řezem mohou mít horší adaptaci na nové prostředí.
Epidurální analgeze
 • vhodná pro rodičky, které mají kardiovaskulární onemocnění, astmu, cukrovku, epilepsii, u rodičiek závislých od nikotinu, alkoholu nebo drog a při preeklampsii,
 • dále je vhodná při predčasném porodu, porodu zadečkem a porodu dvojčátek,
 • u 90 % případů je to účinná metoda odstranění bolesti při porodu, při které sa do krve matky a dítěte dostane minimální množství léků, neovlyvňuje volný pohyb rodičky,
 • pozitivně působí na psychiku rodičky (žena vnímá porod, nebojí se bolestí, spolupracuje s porodníkem),
 • příznivě ovlyvňuje prokrvení dělohy a placenty, čím se zlepšuje zásobování dítěte kyslíkem i dalšími potřebnými látkami.
 • uvolňuje svalstvo porodních cest.
 • metoda je organizačně náročná (je potřebná přítomnost zkušeného anesteziologa a matka se v důsledku velkého přírastku hmotnosti a velkého břicha někdy nedokáže dostatečě vyhrbit do kočičího hřbetu a zůstat v pokoji),
 • strach z píchnutí do zad,
 • po porodu některé matky mohou cítit bolest v místě zavedení plastikové hadičky, ale nemělo by to trvat více než 2-3 dny,
 • bolesti hlavy, které se někdy vyskytnou po porodu, mohou být následkem mechanické manipulace při zavádění jehly do zad,
 • někdy se může vyskytnout jednostranné nebo mapovité znecitlivění, které lze odstranit dalším podáním anestetické látky a polohováním,
 • spomaluje průběh porodu, co má za následek častější používání prostředků na povzbuzení činnosti dělohy.
Porodnický gel
 • zabezpečuje kratší a méně bolestivý vaginální porod, protože zkracuje vypudzovací fázu porodu o 30 % (26 minut) a taky celkovou délku porodu o 30 % (106 minut),
 • šetří síly matke a dítěte při porodu,
 • vytváří jemnou přilnavou vrstvu, která snižuje tření vytvářené kontrakcemi a přechodem dítěte porodním kanálem,
 • chrání pánevní dno, pochvu a výrazně snižuje počet případů natržení hráze.

Zasílat novinky na e-mail